MODERN Z

Modern Z (โมเดิร์น ซี) พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเล่นที่ง่ายขึ้นแบบกีตาร์สมัยใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งเสียงที่เป็นแบบวินเทจที่ทุกคนชื่นชอบ โดยเสียงเอกลักษณ์ของทรงนี้ให้ความทแวงที่ไม่เหมือนกับ Strat Type ทั่วไป ทั้งนี้ หัวใจสำคัญอยู่ที่การออกแบบปิคอัพ

  • ปิคอัพตัว Neck มีขนาดเล็กกว่า Strat จึงทำให้ต้องใช้ลวดพันปิคอัพขนาดเล็กลงและก็ยังมีฝาครอบปิคอัพไว้ทำให้มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์ทรงนี้
  • ปิคอัพตัว Bridge มีการใช้แผ่นเหล็กรองด้านล่าง ทำให้สนามแม่เหล็กขยายตัวออก อีกทั้งตัวปิคอัพเองยังติดตั้งอยู่บน Bridge ของกีตาร์ด้วย การทำแบบนี้จะให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์ทรงนี้ไว้เช่นกัน

ในส่วนของการสัมผัสเวลาที่เล่นกีตาร์รุ่นนี้ แรงกล้าได้พัฒนาให้เล่นง่ายขึ้นเป็นกีตาร์โมเดิร์นนั้นมีอยู่หลายจุดเลยทีเดียว

  • Stainless Fret เล่นง่ายและทนทาน
  • 12" Fingerboard Radius ด้วยความโค้งที่เหมาะมือ ทำให้เราเล่นลูกเล่นใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่าความโค้งที่พบในกีตาร์วินเทจ
  • Slope Neck Joint ที่ลาดเอียงและการเข้าคอที่ทำให้เล่นในเฟรตลึก ๆ ได้ง่ายขึ้น
  • Back Contour และ Arm Rest ที่จะทำให้กีตาร์แนบเข้ากับตัว เล่นได้ง่ายขึ้น
ถ้าอยากรู้ว่าเล่นแล้วเป็นยังไง เข้ามาทดลองเล่นได้นะครับที่ Shop แรงกล้า แล้วพบกันนะครับ [ คลิกเพื่อเปิดแผนที่ ]


MODERNZDETAILS


R A N G K A    G U I T A R S
since 2009